Naš tim


Prim. Dr Zoran Parović

Ginekolog-akušer


Prim. Dr Vladimir Parović

Ginekolog-akušer

Subspec. Perinatolog


Prim. Dr Milica Magdeski

Ginekolog-akušer

Subspec. Perinatolog


Dr Slobodan Ovuka

Ginekolog-akušer


Dr Goran Gavrilović

Ginekolog-akušer


Dr Mihajlo Novakov

Ginekolog-akušer


Prof. Dr Artur Bjelica

Ginekolog-akušer

Subspec. Endokrinolog


Nataša Kovačević

Glavna sestra

Konsultanti


Dr Milan Višekruna

Specijalista - urolog


Dr Marius Malica

Specijalista - urolog


Dr Moša Marković

Specijalista - ultrazvuk u kliničkoj medicini