Akušerski pregledi, sa kontrolom briseva

 • Cerviko-vaginalni bris, bris na Chlamidiu, Myco/Ureaplasmu

Kardiotokografija (CTG)

 • Istovremeno snimanje srčanih tonova bebe i materičnih kontrakcija

Ultrazvučni pregledi u trudnoći

 • Utvrđivanje trudnoće

Ovaj ultrazvučni pregled se najčešće obavlja vaginalnim putem, između 6. i 10. nedelje trudnoće.Cilj je da se utvrdi da li se trudnoća nalazi unutar materice (“intrauterina trudnoća“), vitalnost trudnće (“srčana radnja ploda“), kao i broj prisutnih embriona; pregled je od naročitog značaja za trudnice koje se žale na bolove ili krvarenje tokom rane faze trudnoće, ili za one trudnice koje su ranije imale neprijatno iskustvo sa pobačajima ili vanmateričnim trudnoćama

 • Pregled nuhalne translucence (vratne brazde)

 Ovaj pregled se obavlja između 11-13.6 g.n. trudnoće; pregled se obavlja najčešće transabdominalno, ali se u određenim situacijama lošije vidljivosti može obaviti i vaginalnim putem. Cilj ovog ultrazvučnog pregleda je pre svega utvrđivanje rizika od rađanja dece sa Down-ovim sindromom i drugim hromozomskim anomalijama. Svaka žena ima za sebe ponaosob rizik od rađanja dece sa navedenim stanjima. Kalkulacija rizika se vrši tako što se uzimaju u obzir godine trudnice, vrednosti dva hormona iz krvi majke, kao i vrednost debljine vratnog nabora, prisustvo/odsustvo nosne kosti, protok kroz fetalno srce i specifične krvne sudove. Ovo trudnice popularno zovu “double test“. Na osnovu dobijenih rezultata obavlja se dalje savetovanje trudnice o rizicima po trudnoću i mogućim daljim isptivanjima.

Takođe, tokom ovog ultrazvučnog pregleda precizno se datira starost trudnoće i očekivani termin porođaja a mogu se, već u ovoj fazi trudnoće, registrovati i mnogobrojne anomalije.

 • Screening na fetalne anomalije

 Ovaj ultrazvučni pregled se sprovodi u periodu 19.-24. gestacijske nedelje. Tokom pregleda se naročita pažnja posvećuje svakom posebnom delu fetusa, položaju posteljice i količini plodove vode, te sveukupnom stanju ploda.

 • Pregled sveukupnog stanja i ponašanja ploda

Sprovodi se oko 30.-32. nedelje gestacije. Cilj ovog pregleda je da se ustanovi rast ploda, kao i stanje ploda analizom protoka kroz pojedine krvne sudove ploda. Analiziraju se i položaj posteljice i količina plodove vode.

 • Ultrazvučni pregled kao priprema za ulazak u porodilište

Sprovodi se nakon 37. nedelje gestacije. Ovim pregledom se procenjuju položaj i veličina ploda, te sveukupno stanje ploda na osnovu analize protoka kroz pojedine krvne sudove ploda odnosno analizom posteljice i količine plodove vode. Ovaj pregled se može obaviti i u ustanovi gde se planira porođaj.

 • 4D ultrazvuk

Pomaže preciznijoj analizi  ploda i lakšem dijagnostikovanju fetalnih anomalija. Može se sprovesti  u svakom periodu trudnoće ali su najbolji efekti tokom II trimestra trudnoće.

 • Color Doppler ultrazvuk

Podrazumeva ultrazvučni pregled tokom kojeg se analizira protok krvi kroz posteljicu, pupčanik ili pojedine fetalne krvne sudove.

 • Fetalna ehokardiografija

Fetalna ehokardiografija podrazumeva ultrazvučni pregled bebinog srca. Izvodi se obično između 19.-24. nedelje trudnoće, ali se može sprovoditi već od 13. nedelje. Od naročitog je značaja za sve one trudnice čije su bebe imale povišene vrednosti vratne brazde, izmerene na pregledu između 11-14.g.n; kod onih osoba koje u familiji imaju obolele od srčanih bolesti; kod osoba sa dijabetom ili kod osoba koje su koristile specifične lekove u trudnoći

 • Fetalna neurosonografija

Fetalna neurosonografija podrazumeva  detaljan pregled mozga bebe, u cilju ranog otkrivanja eventualnih poremećaja rasta i  razvoja.

 • Procena rizika prevremnog porođaja

Podrazumeva transvaginalno merenje dužine grlića materice. Posebno se preporučuje kod osoba sa rizikom za prevremni porođaj – što podrazumeva  višeplodne trudnoće, prethodne prevremene porođaje, osobe sa anomalijama materice ili osobe sa prethodnim operacijama na grliću materice. Pregled se obične obavlja u rasponu od 16.-24. nedelje gestacije, ali je nekada potrebno sprovesti serijske ultrazvučne preglede, počevši od 16. nedelje trudnoće (kod osoba koje su ranije imale prevremene porođaje).