Ginekologija

  • Ginekološki pregledi
  • PAP test sa KOLPOSKOPIJOM
  • Bris po Papanicolau (PAP test)

Ovaj pregled predstavlja pregled ćelija grlića/kanala grlića materice obojenih posebnom tehnikom, sa ciljem ranog otkrivanja premalignih / malignih promena na grliću materice. Ovaj test se koristi kao vrsta "screening" testa – ima za cilj da iz opšte populacije žena izdvoji one koje imaju određene promene na grliću materice  i kojima se može dalje ponuditi definitivni dijagnostički test – ciljana biopsija grlića materice. Kolposkopija predstavlja pregled grlića materice pod uveličanjem i predstavlja komplementarni (dopunski) test i najčešće se izvodi zajedno sa uzimanjem brisa za  Papanicolau test.

  • Ginekološki ultrazvuk i color Doppler
  • Brisevi i HPV tipizacija sa DNK analizom
  • Biopsija grlića materice  
  • Tretman ”ranica ”na grliću materice laserom
  • Tretman kondiloma laserom / radiotalasnim nožem