Ginekološko akušerska ordinacija Parović svojim pacijentima nudi:

- Kompletnu prenatalnu dijagnostiku (ultrazvučne preglede, 4D ultrazvuk, Color Doppler ultrazvuk, fetalnu ehokardiografiju, fetalnu neurosonografiju, procenu rizika prevremenog porođaja, genetiku u trudnoći - CVS (biopsija horionskih čupica) i amniocentezu (analizu plodove vode)

- Dijagnostiku i lečenje bračnog steriliteta uz konsultacije i preglede urologa, postkoitalni test i inseminaciju

- Akušerske preglede, vođenje nekomplikovanih i komplikovanih trudnoća od strane perinatologa, dijagnostiku i tretman pridruženih bolesti u trudnoći (dijabet u trudnoći, trombofilije...)

- Ginekološke preglede sa PAP testom i kolposkopijom, ginekološki ultrazvuk i color Doppler, briseve, HPV tipizaciju DNK analizom

- Tretman promena na grliću materice, biopsiju grlića, tretman laserom i/ili radiotalasnim nožem

- Savete o kontracepciji, plasiranje i ekstrakciju spirala

- Hormonski profil i lečenje tegoba perimenopauze

- Ultrazvuk dojke