Drugi trimestar - Ultrazvučni pregledi u drugom tromesečju trudnoće

  • Screening na fetalne anomalije

Ultrazvuk drugog tromesečja obično se izvodi između 18+0 i 23+6 nedelja trudnoće. Ispitivanje je fokusirano na strukturne anomalije fetusa (temeljna procena morfologije fetalnih organa). Druga komponenta ispitivanja je procena nekih markera povezanih sa hromozomskim oštećenjima, kao što je Down-ov sindrom. Markeri često predstavljaju samo sitne promene morfologije fetusa. U ovu grupu markera spadaju merenja nosnih kostiju, vratne brazde, bubrežne karlice, dužina butne kosti, izgled prstiju šake i sl.

U slučaju sumnje na hromozomsku abnormalnost, genetičari savetuju pacijente i preporučuje se amniocenteza. Rezultati amniocenteze su obično dostupni za dve do tri nedelje. Neke posebne tehnike obrade uzorka amnionske tečnosti (FISH-Fluorescentna In Situ Hibridizacija ili QF-PCR - Kvantitativna fluorescentna lančana reakcija polimeraze) omogućavaju brže dobijanje rezultata, obično u roku od dva dana.

  • 4D ultrazvuk

Pomaže preciznijoj analizi  ploda i lakšem dijagnostikovanju fetalnih anomalija. Može se sprovesti  u svakom periodu trudnoće ali su najbolji efekti tokom II trimestra trudnoće.

  • Fetalna ehokardiografija

Fetalna ehokardiografija podrazumeva ultrazvučni pregled bebinog srca. Izvodi se obično između 19.-24. nedelje trudnoće, ali se može sprovoditi već od 13. nedelje. Od naročitog je značaja za sve one trudnice čije su bebe imale povišene vrednosti vratne brazde, izmerene na pregledu između 11-14.g.n; kod onih osoba koje u familiji imaju obolele od srčanih bolesti; kod osoba sa dijabetom ili kod osoba koje su koristile specifične lekove u trudnoći.

  • Fetalna neurosonografija

Fetalna neurosonografija podrazumeva  detaljan pregled mozga bebe, u cilju ranog otkrivanja eventualnih poremećaja rasta i  razvoja.

  • Procena rizika prevremnog porođaja

Podrazumeva transvaginalno merenje dužine grlića materice. Posebno se preporučuje kod osoba sa rizikom za prevremni porođaj – što podrazumeva  višeplodne trudnoće, prethodne prevremene porođaje, osobe sa anomalijama materice ili osobe sa prethodnim operacijama na grliću materice. Pregled se obične obavlja u rasponu od 16.-24. nedelje gestacije, ali je nekada potrebno sprovesti serijske ultrazvučne preglede, počevši od 16. nedelje trudnoće (kod osoba koje su ranije imale prevremene porođaje).