Ultrazvuk srca

Fetalna ehokardiografija koristi se za prenatalno otkrivanje urođenih anomalija srca. Srčane mane su među najčešćim urođenim anomalijama, a rana dijagnoza omogućava pravovremeno praćenje trudnoće, planiranje porođaja i naknadne nege što je moguće bolje.

Fetalna ehokardiografija obuhvata procenu položaja i veličine srca, morfologiju srčanih komora i pretkomora kao i međusobne odnose i funkciju velikih ulaznih/izlaznih krvnih sudova srca. Pomoću ciljane ehokardiografije i uz pomoć posebnih ultrazvučnih tehnologija, kao što su kolor dopler, pulsni dopler, M-mod i 3D tehnologija (STIC), pribl. 80 % svih urođenih srčanih mana može se otkriti pre rođenja deteta. Preduslovi za to su obuka i iskustvo ispitivača u kombinaciji sa visoko kvalitetnom opremom.

Fetalnu ehokardiografiju obavezno treba obaviti u slučajevima:

  • povećane nuhalne translucencije u prvom tromesečju
  • sumnja na srčanu manu tokom rutinskog ultrazvučnog pregleda
  • srčane mane u porodici
  • postojanje bolesti majke, npr. dijabetes melitus, autoimune bolesti itd.
  • korišćenje pojedinih lekova koji mogu imati uticaj na razvoj fetalnog srca kao i upotreba droge i alkohola
  • Infekcije majke tokom trudnoće: rubeola, citomegalovirus, toksoplazmoza

U slučaju određenih indikacija, npr. zadebljan vratni nabor u I trimestru, rana procena stanja fetalnog srca može se obaviti već u 16. nedelji trudnoće.