HyFOSy

HyFOSy (histero-foam sonografija) Šta je Hystero–foam  sonografija ? Hystero-foam sonografija je posebna vrsta ultrazvučnog pregleda, koja se koristi radi isptivanja unutrašnjosti materice I samih jajovoda. Začepljenje jajovoda je u 40% slučajeva osnovni uzrok steriliteta. Ispitivanje prohodnosti jajovoda je jedan od prvih koraka u postupku ispitivanja steriliteta. Pomoću veoma tankog katetera, u matericu se ubrizgavana posebna…

Histeroskopija

Šta je histeroskopija? Histeroskopija je postupak koji se koristi za dijagnostiku i tretman stanja prevashodno vezanih za matericu. Histeroskop je tanak instrument nalik teleskopu unutar kojega se nalaze izvor svetla, kamera, kao i kanal za radne instrumente. Histeroskop se uvodi kroz vaginu i grlić u samu matericu. Slika iz unutrašnjosti materice se prenosi na ekran….