32023May
HD flow u analizi toka leve brahiocefalične vene (LBCV)

HD flow u analizi toka leve brahiocefalične vene (LBCV)

Prezentaciju sa konferencije Ginekološko – akušerska nedelja održane 2019. godine, možete naći ovde.