Dijagnostika – Aberantna desna subklavijalna arterija (ARSA)

Dijagnostika – Aberantna desna subklavijalna arterija (ARSA)

Šta je potrebno da znate, šta je potrebno da pitate. Šta je aberantna desna subklavijalna arterija (ARSA)? ARSA je relativno uobičajena varijanta krvnih sudova luka aorte. Aorta je jedan od velikih krvnih sudova koji iz srca snabdeva glavu i telo krvlju koja je bogata kiseonikom. Kako aorta izlazi iz srca ona pokreće krv ka glavi,…

Neinvazivno prenatalno testiranje u trudnoći

Neinvazivno prenatalno testiranje u trudnoći

Šta je to? Neinvazivno prenatalno testiranje u trudnoći je screening metoda kojom se utvrđuje da li postoje određena stanja uzrokovana abnormalnim brojem hromzoma. To nije testiranje za sve tipove hromozomskih poremećaja. Ova vrsta testiranja se zove neinvazivna jer se analizira venska krv majke (a ne uzima se tkivo ploda, kao u invazivnim testovima, kao što…