182020Apr
Lekovi u trudnoći

Lekovi u trudnoći

Vrlo često postavljana pitanja u trudnoći, ginekologu su:

 • šta smem da koristim od lekova u trrudnoći – za temperaturu, glavobolju, mučninu, bolove u leđima,gorušicu…
 • treba li da nastavim raniju (pre trudnoće popisanu) terapiju za neka hronična stanja
 • smem li koristiti određene antibiotike
 • da li lekovi koje koristim imaju uticaja na plod i da li imaju štetnog uticaja na plod.

Osnovno pravilo u vezi sa lekovima u trudnoći  je da se konsultujete sa svojim ginekologom


Danas je  polje „bezbednih“ lekova prošireno novim saznanjima. Ona se periodično publikuju u referentnom udžbeniku   “Drugs in pregnancy and lactation“ (GG Brigs, RK Freeman and co.)  koji se bavi primenom lekova u trudnoći i dojenju (neki lekovi se mogu primeniti  u trudnoći, ali ne smeju u dojenju, i obratno). Bitno je naglasiti da je potrebno prilagoditi  terapiju hroničnih bolesti trudnoći pre same trudnoće kako bi se trudnoća što bezbednije sprovela do kraja, i kako bi osnovna bolest protekla bez pogoršanja ili sa minimalnim promenama.

Najčešće upotrebljavane grupe lekova u trudnoći su:

 • lekovi protiv bolova – analgetici – lek izbora je paracetamol.Ostali lekove protiv bolova u trudnoci (nesteroidni antiinflamatorni lekovi, preparati acetilsalicilne kiseline, lekovi na bazi kofeina – mogu se primenjivati samo uz savet Vašeg lekara)
 • antibiotici – ove lekove svakako mora prepisati Vaš lekar i nemojte ih koristiti bez konsultacije ginekologa
 • lekovi protiv mučnine – pogledati u odeljku “Mučnina i povraćanje u trudnoći“ gde je korekcija ishrane i primena lekova detaljno objašnjena
 • lekovi protiv visokog pritiska u trudnoći – antihipertenzivi – najčešće korišćen lek je Methyldopa, smatra se potpuno bezbedim lekom u trudnoći . Uopšteno, lekovi na bazi nifedipina se mogu koristiti u trudnoći pod nadzorom lekara i rezervisani su za teže oblike povišenog pritiska dok tzv. beta blokatore treba izbegavati. Upotreba ACE inhibitora se ne savetuje u trudnoći.
 • lekovi koji kontrolišu rad štitaste žlezde – bilo da se radi o smnjenoj ili povećanoj funkciji, smatraju se bezbednim i mogu se koristiti tokom trudnoće, ali uz nadzor lekara (radi prilagođavanja doze leka)
 • lekovi za kontrolu šećera u trudnoći – preparati na bazi insulina su bezbedni i mogu se koristiti u trudnći uz nadzor lekara/endokrinologa. Terapija tzv. metforminskim preparatima se može nastaviti tokom trudnoće ukoliko je započeta ranije.
 • Lekovi protiv zgrušavanja krvi – antikoagulansi – preparati heparina i niskomolekularnog heparina se mogu koristiti  tokom trudnoće, ali je njihov efekat neophodno pomno pratiti i nikako se ne smeju koristiti bez nadzora lekara. Preparati na bazi varfarina su zabranjeni u trudnoći.